431. THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN- Lc 11,37-41

“431. THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN- Lc 11,37-41”.

Bài viết gần đây