Ngày 21/11. ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH VÀO ĐỀN THÁNH: Mt 12,46-50

Ngày 21 tháng 11 ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH VÀO ĐỀN THÁNH Lễ nhớ   I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 12,46-50 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em … Đọc tiếp Ngày 21/11. ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH VÀO ĐỀN THÁNH: Mt 12,46-50