SUY NIỆM THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH

… THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 6,30-35 Người Do-thái lại hỏi Đức Giê-su: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: … Đọc tiếp SUY NIỆM THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH