Suy niệm Tin Mừng CN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA & TUẦN I THƯỜNG NIÊN

  1. Click vào đây để tải văn bản (file word): PHÉP RỬA      TUẦN I THƯỜNG NIÊN   2. Click vào từng ngày dưới đây để nghe và đọc: Suy niệm Tin Mừng LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, năm A.B.C Suy niệm Tin Mừng THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN: Mc 1,14-20 … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng CN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA & TUẦN I THƯỜNG NIÊN