Suy niệm Tin Mừng LỄ CHÚA GIÁNG SINH và TUẦN BÁT NHẬT GS.

 1. Click vào đây để tải văn bản (file Word)   2. Click vào từng ngày dưới đây để nghe và đọc Suy niệm Tin Mừng LỄ CHÚA GIÁNG SINH: Lc 2,1-14 và Ga 1,1-18 Suy niệm Tin Mừng 26/12: THÁNH STEPHANO TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI: Mt 10,17-22 (ngày 2 Bát Nhật Giáng Sinh) Suy … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng LỄ CHÚA GIÁNG SINH và TUẦN BÁT NHẬT GS.