Suy niệm Tin Mừng ngày 02 tháng giêng: Ga 1,19-28

Ngày 02 tháng Giêng   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 1,19-28 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai? ” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng ngày 02 tháng giêng: Ga 1,19-28