Suy niệm Tin Mừng ngày 04 tháng giêng: Ga 1,35-42

Ngày 04 tháng giêng   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 1,35-42 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng ngày 04 tháng giêng: Ga 1,35-42