Suy niệm Tin Mừng ngày 05 tháng giêng: Ga 1,43-51

Ngày 05 tháng giêng   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 1,43-51 Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: “Anh hãy theo tôi.” Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô. Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng ngày 05 tháng giêng: Ga 1,43-51