Suy niệm Tin Mừng THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN: Mc 1,21-28

THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN   I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 1,21-28 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN: Mc 1,21-28