Suy niệm Tin Mừng THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 4,46-54

THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 4,46-54 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 4,46-54