Suy niệm Tin Mừng THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 5,31-47

THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 5,31-47 Đức Giê-su nói với người Do-thái: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 5,31-47