Suy niệm Tin Mừng THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 7,1-2.10.25-30

THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 7,1-2.10.25-30 Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. Lễ Lều của người Do-thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 7,1-2.10.25-30