Suy niệm Tin Mừng THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 5,17-30

THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 5,17-30 Đức Giê-su nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 5,17-30