Suy niệm Tin Mừng từ 02 tháng giêng đến 07 tháng giêng

1. Click vào đây để tải văn bản (file Word) 2. Click vào từng ngày dưới đây để nghe và đọc: Suy niệm Tin Mừng ngày 02 tháng giêng: Ga 1,19-28 Suy niệm Tin Mừng ngày 03 tháng giêng: Ga 1,29-34 Suy niệm Tin Mừng ngày 04 tháng giêng: Ga 1,35-42 Suy niệm Tin Mừng … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng từ 02 tháng giêng đến 07 tháng giêng