Suy niệm Tin Mừng TUẦN LỄ HIỂN LINH và LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.

1. Click vào đây để tải văn bản (file Word) TUẦN LỄ HIỂN LINH – Chúa Giê-su chịu Phép Rửa 2. Click vào từng ngày dưới đây để nghe và đọc: Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH: Mt 2,1-12 Suy niệm Tin Mừng THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH: Mt 4,12-17.23-25 Suy … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng TUẦN LỄ HIỂN LINH và LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.