Suy niệm Tin Mừng TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN * Click để tải xuống: – File Pdf – File Word * Click để nghe và đọc bài suy niệm: CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN (abc) Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, NĂM A.B.C THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN: Mt 17,22-27 … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN