Suy niệm Tin Mừng TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN * Click để tải xuống: – File Pdf – File Word * Click để nghe và đọc bài suy niệm: CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN (abc) Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, NĂM A.B.C THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN: Mt 13,31-35 … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN