Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN * Click để tải xuống: – File Pdf – File Word * Click để nghe và đọc bài suy niệm: CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN (abc) Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM A.B.C THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN: Lc 4, … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN