Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN * Click để tải xuống (file Word)   * Click để nghe và đọc bài suy niệm: CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN (abc) Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM A.B.C THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN: Lc 7,1-10 THỨ BA TUẦN … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN