Tuần lễ từ ngày 17 tháng 12 đến 24 tháng 12

1. Click vào đây để tải văn bản (file Word)   2. Click vào từng ngày dưới đây để nghe và đọc: Suy niệm Tin Mừng ngày 17 tháng 12: Mt 1,1-17 Suy niệm Tin Mừng ngày 18 tháng 12: Mt 1,18-25 Suy niệm Tin Mừng ngày 19 tháng 12: Lc 1,5-25 Suy niệm Tin … Đọc tiếp Tuần lễ từ ngày 17 tháng 12 đến 24 tháng 12