Suy niệm ngày 31.05: ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ELIZABETH: Lc 1,39-56

Ngày 31 tháng 05 LỄ ĐỨC MẸ ĐI THĂM BÀ ELIZABETH Lễ kính   I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 1,39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a … Đọc tiếp Suy niệm ngày 31.05: ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ELIZABETH: Lc 1,39-56