Suy niệm Tin Mừng 19/03: THÁNH GIUSE BẠN ĐỨC TRINH NỮ: Mt 1,16.18-21.24a

Ngày 19 tháng 03 THÁNG GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA Lễ trọng   I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 1,16.18-21.24a Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng 19/03: THÁNH GIUSE BẠN ĐỨC TRINH NỮ: Mt 1,16.18-21.24a