Suy niệm Tin Mừng 25/03. LỄ TRUYỀN TIN: Lc 1,26-38

Ngày 25 tháng 03 LỄ TRUYỀN TIN Lễ trọng   I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 1,26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng 25/03. LỄ TRUYỀN TIN: Lc 1,26-38