Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, năm A.B.C

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY CHÚA NHẬT LETARE   NĂM A I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 9,1-41 Khi ấy, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, năm A.B.C