Suy niệm Tin Mừng MÙNG HAI TẾT: Mt 15,1-6

MỒNG HAI TẾT CẦU CHO TỔ TIÊN   I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 15,1-6 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? ” Người trả lời: “Còn các … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng MÙNG HAI TẾT: Mt 15,1-6