Suy niệm Tin Mừng ngày 06 tháng giêng: Mc 1,7-11

Ngày 06 tháng giêng   I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 1,7-11 Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng ngày 06 tháng giêng: Mc 1,7-11