Suy niệm Tin Mừng ngày 07 tháng giêng: Ga 2,1-11

Ngày 07 tháng giêng   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 2,1-11 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng ngày 07 tháng giêng: Ga 2,1-11