Suy niệm Tin Mừng THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 5,1-3a.5-16

THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 5,1-3a.5-16 Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 5,1-3a.5-16