Suy niệm Tin Mừng THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 7,40-53

THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY   I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 7,40-53 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY: Ga 7,40-53