Suy niệm Tin Mừng THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN: Mc 5,1-20

THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN   I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 5,1-20 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. Anh này … Đọc tiếp Suy niệm Tin Mừng THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN: Mc 5,1-20