Ngày 09/11: KỶ NIỆM CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATERANO: Ga 2,13-22

Bài viết gần đây