Ngày 28/10. THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ: Lc 6,12-19

Bài viết gần đây