CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA, NĂM C: Lc 23,35-43

Bài viết gần đây